Ren luft redder liv

Luften er ikke så ren, som vi tror

Selvom du ikke kan se det, er luften i København forurenet.
Forureningen kommer særligt fra trafik og fra brændeovne.

Brændeovne forurener, uanset hvordan du fyrer

Der er kun ca. 17.000 brændeovne i København. Alligevel forurener de i de kolde måneder mere end dobbelt så meget som al vejtrafikken i København på et helt år. Osen fra brændeovne forurener luften både udendørs i dit nabolag og indendørs hos dig, der fyrer. Det gælder, uanset hvad du fyrer med, hvordan du tænder op, og hvilken type brændeovn du har.

Brændeovne
forurener mere end
dobbelt så meget
som al vejtrafikken i
København

Luftforureningen kan gøre os syge

  • Luftforurening trænger ind i kroppen, når vi trækker vejret.
  • De forurenende stoffer trænger ned i vores lunger, hjerte og ud i blodet, og forureningen når også helt op i vores hjerne.
  • Luftforurening er skadelig for alle mennesker. Den gør os syge, forværrer sygdom og fører til for tidlig død for mange mennesker årligt.

 Luftforurening er skyld i, at cirka 460 københavnere hvert år dør for tidligt. Det svarer til mere end hvert 10. dødsfald i København

3 gode råd til mindre luftforurening

1
Sluk din brændeovn

Lad være med at fyre op i din brændeovn, hvis du har sådan én. Brændeovne forurener både i din stue og gennem skorstenen i dit nabolag.

2
Lad bilen stå

Udstødning fra trafik er en af de største lokale kilder til luftforurening i København. Tag cyklen, gå eller brug offentlig transport. Så bidrager du til renere luft i København.

3
Vælg en renere rute

Undgå de mest trafikerede veje, når du cykler eller går. Vælg ruter gennem sidegader og grønne områder, hvor luftforureningen er mindre.

Og så et bonusråd:

Luft ud væk fra gaden
Bor du ved tæt trafik, så hold vinduerne lukkede i myldretiden, og luft i stedet ud væk fra gaden, hvis du kan.

Fortsæt med at cykle, gå og motionere i København

Sundhedsgevinsterne ved at cykle, gå og dyrke motion overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Så bliv ved med at cykle, gå og motionere. Vælg de mindre trafikerede veje, når du kan.

Test din viden om sundhed og luftforurening


Hvor er der luftforurening i København?

Luftforurening fra vejtrafikken er koncentreret omkring de mest trafikerede veje, og forureningen er størst i perioder med meget trafik.

Er luften sund

Københavns Kommune har opsat 5 målestationer, der måler om luften er sund. Målerne sender hver time data, så du på diagrammer og kort kan se, om luften er sund.

www.erluftensund.kk.dk

Luften på din vej

Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har udviklet et kort, der viser den beregnede og gennemsnitlige luftforurening.

Se luften på din vej her

Googlekort over luftforurening

Googles streetview fotobiler har målt luften i København. På et kort kan du se et øjebliksbillede af luftforureningen, der hvor fotobilen har kørt.

Se googlekort over luftforurening

Der er mindre luftforurening i København end i mange andre storbyer i verden

I Beijing er der cirka 8 gange så meget luftforurening med fine partikler som i København. Og i London er der cirka 3 gange så meget luftforurening med fine partikler som i København.

EU har sat grænseværdier for forurening i luften, og Danmark overholder grænseværdierne. Men desværre er alle niveauer af luftforurening sundhedsskadelige – også under EU’s grænseværdier.

Særligt sårbare grupper

1
Børn

Børn er særligt sårbare over for luftforurening. Deres lunger, hjerner og immunsystemer er i gang med at blive udviklet, og forurening i udendørs luft kan forstyrre udviklingen. Derudover trækker børn vejret flere gange end voksne – og indånder mere luft i forhold til deres størrelse.

2
Gravide

For gravide kan luftforurening medføre komplikationer for moren som for eksempel svangerskabsforgiftning og forhøjet blodtryk under graviditeten. Luftforurening kan medføre lavere fødselsvægt hos den nyfødte, hvilket er forbundet med sygdomme senere i livet. Der er også forskning, der tyder på øget risiko for tidlig fødsel, hjertefejl og dødfødsel ved påvirkning af luftforurening under graviditeten.

3
Kroniske syge

Personer med kronisk sygdom er særligt sårbare, fordi kroppen allerede er svækket. Luftforurening kan forværre symptomerne hos personer med for eksempel astma, KOL og hjertekarsygdomme.

4
Ældre

Ældre er særligt sårbare, fordi kroppen begynder at fungere dårligere, og risikoen for en eller flere kroniske sygdomme er stor. Ældre er derfor særligt sårbare over for de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening.

Sådan skader luftforurening kroppen

Luftforureningen fører til skader og sygdomme.

Lunger og luftveje

Luftforurening forværrer lungesygdommen KOL og giver forværring af symptomer hos personer med astma og lungebetændelse – særligt for børn. Derudover øger luftforurening risikoen for at dø tidligere af sygdomme og lidelser i lunger og luftveje.

Hjerte, kar og kredsløb

Luftforurening øger risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og hjertestop. Og luftforurening øger risikoen for tidlig død ved hjertekarsygdomme.

Diabetes

Luftforurening øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes og for at dø tidligere af type 2-diabetes.

Kræft

Luftforurening øger risikoen for at udvikle lungekræft. Derudover viser studier, at der formentlig kan være sammenhæng mellem luftforurening og andre kræftformer.

For tidlig død

Langvarig eksponering for luftforurening øger risikoen for tidlig død.

Graviditet

Luftforurening øger risikoen for svangerskabsforgiftning og forhøjet blodtryk under graviditet. Der er også forskning, der peger på, at der formentlig kan være sammenhæng mellem luftforurening og øget risiko for tidlig fødsel, hjertefejl og dødfødsel ved påvirkning af luftforurening under graviditeten.

Psykisk trivsel og sygdom

Luftforurening kan formentlig være med til at påvirke hjerne og hjernefunktionen – og føre til kognitiv svækkelse og demens. Nyere forskning peger også på, at der kan være en sammenhæng mellem luftforurening og psykisk sygdom som for eksempel depression.

Vil du vide mere?

Læs mere om luftforurening i København og se data fra fem målestationer på erluftensund.kk.dk

Læs mere om Københavns Kommunes arbejde for at gøre luften sundere på kk.dk/luftforurening

Kilder